Thông Tin Open Beta + GHRS máy chủ [HỦY DIỆT]

Thông Tin Open Beta + GHRS máy chủ [HỦY DIỆT]

Thông Tin Open Beta + GHRS máy chủ [HỦY DIỆT]


 

  • EXP Sub PK: 500x
  • EXP Sub Non-PK: 300x
  • Drop: 20%
  • Exl Item Drop : Max 4 option Exl - cộng hưởng max 3 option
  • (4 Option Đua top)
  • Phiên Bản : Season 6.9
  • Open Beta : 20h30 ngày 26-02-2021


 

 

STT Nội dung Ghi chú
1 Mở DROP Lông Vũ, HHHT Mở khi open ICARUS
2 Mở DROP NL wing 2.5 + 3 + 4 Mở Khi Open
3 Điều Kiện Lập Guild 400 Level
4 Tạo nhân vật mới 20 Reset - 15000 Point - 400 Level - 200.000.000 Zen
5 Ngày Open Được Reset 40 Resets - ngày sau GHRS sẽ là 20 lần mỗi ngày theo top 1
6 Max Option Game 4 Option (nếu phát hiện quá Fix ngay)
7 Drop zen 5%
  Săn item exl cấp 1 - 5 Boss vàng + phá tháp Maya + Gaion
  Săn item 380 (cấp 6) Boss Kundun
  Săn item Socket 1 Boss Medusa
  Săn item Socket 2 Boss Nhện + Quỷ Vương + Siêu Boss Erohim
  Săn item Socket 3 Drop ở Hộp Quà Vàng + Hộp Quà Bạc (chưa mở)
  Săn nguyên liệu Wing 2.5 Các Boss nêu trên
  Săn nguyên liệu Wing 3-4-8-14 Click vào đây xem
  Cày Pc Point Click vào đây xem
  Cày Vpoint Đi BC8 hoặc Săn Hoa Mai Vàng có vé Santa ra Web đổi lấy Vpoint
  Cày Gcoin Săn Hoa Mai Vàng đổi ngọc Custom ra Web đổi lấy Gcon
  Cày Ngọc Drop ở map Kantucore + Barack