Lộ trình phát triển máy chủ [HỦY DIỆT]

Lộ trình phát triển máy chủ [HỦY DIỆT]

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ [HỦY DIỆT]

Thời gian sau khi máu chủ Open Mở Tính Năng / Sự Kiện Sub
Ngày đầu Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc all
Drop Socket 2 Boss Quỷ Vương all
Drop Socket 1 Boss Medusa all
Drop 380 exl Boss Kundun all
Drop 380 exl Sky Event all
Drop Socket 2 Ralkion Event (Nhện) all
Đã mở Mở Drop NL2.5 + Ép Cánh 2.5 1
Drop NL Wing 3 + 4 Đã mở
Click vào đây xem hd
1
Chủ nhật hằng tuần Công Thành Chiến 20
Khi nào có thông báo Cộng Hưởng 3 Option Đua top 4 Op 1


 


Thông Tin Cần Biết

Tính Năng / Item Cách Nhận Sub
Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc Train tại Icarus all
Train Master Train Tại Stadium Barracks và Kantru .. tất cả Tất cả
Tạo Guild Cần Reset 6 lần và lv 400  
Rửa Tội Trong Game Lệnh /pkclear  
NPC Chaos Golbin Noria 1
Tạo Nhân Vật MG = 220
DL = 250
Sum = 300
RF = 350
 
Kiếm Ngọc Train tại BC và DV
Barracks + Kantucore + Event
all
Giới Hạn Reset 40 lần / ngày