Chống phá giá Gcon + Vpoint và Hình Phạt

Chống phá giá Gcon + Vpoint và Hình Phạt

Chống phá giá Gcon + Vpoint và Hình Phạt


Thông tin : Nhằm mục đích chống phá giá tiền tệ trong game, admin viết lên bài này để ae ingame hoạt động mua bán với nhau nhằm tiền tệ ingame tránh mất giá.

Bảng giá nạp thẻ : 100k thẻ --> 130k Gcon
Bảng giá nạp ATM : 100k ATM --> 150k Gcon

Tỉ lệ ingame mua bán như sau :
130k Gcon không được bán dưới 50k VNĐ
***
Nếu anh em chơi game phát hiện ai rao bán với giá dưới 50k (phá giá) thi hãy inbox báo ADMIN để admin xử lý ngay
Sau khi ADMIN giải quyết vụ mua bán này sẽ có phần thưởng cho người bán cáo sớm nhất.
Hình phạt :
Hình phạt 1 : Nhẹ nhắc nhở tịch thu 50% số Gcon mua bán
Hình phạt 2 : Nặng tịch thu 100%
Hình phạt 3 : Cố chấp Bank IP nhé