Bắt buộc buôn bán phải Trung Gian qua ADMIN Game

Bắt buộc buôn bán phải Trung Gian qua ADMIN GameVì sự an toàn khi Mua Bán đồ ingame bằng VNĐ
Admin sẽ mở Quy Tắc Trung Gian như sau

 

Mục đích của trung gian :
- Tạo sự trong sạch ingame
- Tránh bị lừa nhiều tránh nghĩ game vì bị lừa đảo
- Tạo thêm thu nhập cho GAME


Bắt buộc :
- Giao dịch bằng VNĐ inbox AD trung gian
- Giao dịch bằng tiện tệ game cung inbox (an toàn la trên hết)

Link Fanpage trung gian : https://fb.com/thegioimuonline
Link FB cá nhân trung gian : https://www.facebook.com/adsinhnguyen
Số Hotline : 0982122545 cũng là số ZALO ad + FB
Trung gian 24/24 (đừng ngại time - vì sự an toàn là trên hết)

Tác hại không trung gian :
- Bị lừa mất tiền ráng chịu
- Bị báo cáo là item hack + trộm bị tịch thu ko báo trước
- Item gian lận bị xóa tịch thu ko báo trước
- Nếu cố chấp block game + block Facebook các kiểu

******
Chi phí trung gian :
- Trung gian qua tài khoản ngân hàng của ADMIN
- Dưới dưới 100k vnđ FREE
- Trên 100k vnđ phí 10%
- Ví dụ 100k phí ad thu 10k, 500k phí ad thu 50k (phí này bắc buộc của người bán)
******
Lưu ý :
- Buôn bán bằng tiền tệ trong game cũng có thể gọi ADMIN trung gian cho an toàn, phí tiền tệ ingame FREE
- Buôn bán bằng tiền tệ game cũng như VNĐ không trung gian tác hại như TRÊN