Báo giá đổi đồ Class này sang Class khác qua ADMIN

Báo giá đổi đồ Class này sang Class khác qua ADMIN

Báo giá đổi đồ Class này sang Class khác qua ADMIN
Tất cả chi phí đổi đồ bằng phí nạp không phải phí Gcon game
Khi nạp có cộng Gcon vào tài khoản game tương ứngĐổi trọn gói all Class = 200k nạp game

Gồm : 1 bộ đồ , 2 vũ khí , 1 Wing và bộ ring pen
Lưu ý : nguyên bộ rỏ ràng không đổi đồ Lộn Xộn

Đổi dòng or xiên socket : 1 xiên từ 200k - 400k

Các dòng ngon 200k 1 xiên như :
- Lửa ma lực tối đa
- Lửa cấp độ
- Tất cả xiên nước
- Băng tuyệt chiêu or khả năng tấn công
- Gió hp tối đa
- Set tỉ lệ %

Các dòng 300k 1 xiên như :
- Đất
- Gió auto phục hồi hp
- Set tăng chỉ số. k phải tỉ lệ %

Các dòng còn lại không nêu trên điều là 400k 1 xiên

Đổi đồ thần quà class khác or món khác
(theo cấp độ cấp 3 sang 3 - 4 sang 4 - 5 sang 5)

- 1 Bộ thần sang 1 Bộ thần khác tốn : 200k 1 bộ
- 1 Món lẽ thần sang 1 món lẽ khác tốn : 100k 1 món

Chi phí đổi đồ = Gcon : thần cấp 5 lên 380 (ví dụ bộ thần long lên quyền năng)

- Hiện tại top 1 PH đang có 4 Option nên ko đổi dc item 4 Option

- Ai có set thần cấp 5 4 Option khi đổi qua 380 cung chỉ dc 3 Option thôi

- Hiện tại Sét 3 Option là mốc 10m Gcon top mới có dc nên phí đổi sét cấp 5 lên 380 là 10m Gcon

- Nhắc lại là phí đổi set cấp 5 lên 380 là 10m Gcon, ai chê mắc ko có Gcon thi đợi time đua top RS + Mốc nạp để có nhe

- Giá cả sẽ dc update theo time và có giảm !! 

MỌI CHI TIẾT PHIỀN ANH EM LIÊN HỆ VÀO FANPAGE GAME

"Thế Giới Mu Online"