18-02-2021

Thông Tin Open Beta + GHRS máy chủ [HỦY DIỆT]

Thông Tin Open Beta + GHRS máy chủ [HỦY DIỆT]
18-02-2021

Lộ trình phát triển máy chủ [HỦY DIỆT]

Lộ trình phát triển máy chủ [HỦY DIỆT]
07-02-2021

Báo giá đổi đồ Class này sang Class khác qua ADMIN

Báo giá đổi đồ Class này sang Class khác qua ADMIN
07-02-2021

Bắt buộc buôn bán phải Trung Gian qua ADMIN Game

Bắt buộc buôn bán phải Trung Gian qua ADMIN Game
07-02-2021

Chống phá giá Gcon + Vpoint và Hình Phạt

Chống phá giá Gcon + Vpoint và Hình Phạt