Tải game

Lưu ý:

Vui lòng lựa chọn link tải có tốc độ phù hợp với mạng của bạn.

Khuyên dùng:

Dùng Cốc Cốc hoặc Phần mềm hỗ trợ Download IDM để tải game nhanh hơn.

Lưu ý cài đặt MU:

Phải tắt hoặc gỡ bỏ các Chương trình diệt Virus có tên như sau (Avast, Avira, McAfee, 360+, Bkav Free, Bkav Pro) nếu ko sẽ không vào game được vì Chương trình diệt Virus đó nó ăn hết File của Mu.

Bản cài đặt - Google (nhớ đăng nhập Gmail trước khi tải nha)

Tên Dung Lượng Ngày tải lên Tải Về
Không âm thanh 400 MB

18/02/2021

Có âm thanh 600 MB

18/02/2021

Bản cài đặt dự phòng * Link trên lỗi thì tải link này nha

Máy Chủ Dung Lượng Ngày tải lên Tải Về
Bản dự phòng NOMUSIC 400 MB

18/02/2021

Bản dự phòng FULLMUSIC 600 MB

18/02/2021