Sự Kiện Đua Top Reset AlphaTest 24/1 Server [HỦY DIỆT]

Sự Kiện Đua Top Reset AlphaTest 24/1 Server [HỦY DIỆT]

Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : HỦY DIỆT
THỜI GIAN BẮT ĐẦU:
20H30 24/02/2021
THƠI GIAN KẾT THÚC:
14H00 26/02/2021
Close SV chuẩn bị tối 20h30 Open


 

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

 

TOP PHẦN THƯỞNG
1 150.000 Gcoin
2 100.000 Gcoin
3 80.000 Gcoin
4 50.000 Gcoin
5 40. 000 Gcoin
Lưu Ý:


 

  • Tự Ném Box Kundun Test tỉ lệ
  • Alpha Test không GHRS 

THÔNG TIN ALPHA TEST
 

► Thông Tin: Nhân Vật


 

Thông Tin Chú Thích
20 Reset  
2.000.000.000 Zen Khởi tạo nhân vật
65.000 Point Khi lập nhân vật - rs không lên Point
Mục đích test all game 65k
2.000.000 Gcoin Wcon Vpoint Khi tạo ID
► Thông Tin: Máy Xoay Chao ( đây là tỷ lệ open luôn. test có ngọc custom )
 

Cấp Độ Tỷ Lệ Xoay Đồ
10 80% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
11 60% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
12 50% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
13 40% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
14 30% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
15 20% ( có thể sử dụng bùa chao 10%)
► Thông Tin: All nguyên liệu game Shop Đồ Lorencia Ingame

 

Nguyên Liệu MAP
Lông Vũ + HHHT Shop Bar LORENCIA
Ngọc Ước Nguyện Shop Bar LORENCIA
Ngọc Hỗn Nguyên Shop Bar LORENCIA
Ngọc Tâm Linh Shop Bar LORENCIA
Box 1~5 Shop Bar LORENCIA
Sách Tuyệt Chiêu Shop Bar LORENCIA ( người hầu )
Săn Boss kiếm đồ
hoặc ném BOX
Có ngọc custom test
tại 4 cổng Máp Lorencia


► Lưu Ý : Tất cả nhân vật và tài khoản trong phiên bản Alpha Test đều bị xóa bỏ