[ĐẾ VƯƠNG] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Reset Web Nhận Item Xịn Xò

[ĐẾ VƯƠNG] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Reset Web Nhận Item Xịn Xò 

[ĐẾ VƯƠNG]


Mở Sự Kiện Đua Top Nhiều Nhất Trong Ngày

Nhận Hàng Khủng

TOP VIP LẦN 1
► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 0h:00 ngày 13/02/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 13/02/2021


► Nội Dung:

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng trong ngày ở WEB tk như ảnh minh họa bên dưới
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
Hướng dẫn chơi top :
- Anh em phải tạo 1 nhân vật mới có 20 lần rs, rồi qua ngày top là bắt đầu reset
- Anh em phải bắt buộc Resét ở Web tài khoản mới dc tính top
- Anh em dùng autoreset trong game sẽ không lên top
- Cấp độ yêu cầu rs ở WEB như trong game, RS vip dc giảm 20lv
- Point reset ở Web vip và thường như nhau chỉ dc giảm 20lv
23h00 ngày 11/02/2021 sẽ mở rs web để AE theo giõi và tính toán

Nhắc lại RS Vip chỉ giảm dc cấp thôi ko dc POINT nhiều đâu nhé


 

TOP Phần thưởng
1

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 2 phần quà)
 

2

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

hoặc

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 1 trong 2 phần quà trên)

3 300.000 Gcon
4 - 5 150k Gcoin********

 

TOP nạp trong ngày 13/2 Phần thưởng
1

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 2 phần quà)
 

2

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

hoặc

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 1 trong 2 phần quà trên)

3 300.000 Gcon
4 - 5 150k Gcoin

 

 

 

 

 


 

TOP VIP LẦN 2
 

 

► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 0h:00 ngày 15/02/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 15/02/2021


► Nội Dung:


- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng trong ngày ở WEB tk như ảnh minh họa bên dưới
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
Hướng dẫn chơi top :
- Anh em phải tạo 1 nhân vật mới có 20 lần rs, rồi qua ngày top là bắt đầu reset
- Anh em phải bắt buộc Resét ở Web tài khoản mới dc tính top
- Anh em dùng autoreset trong game sẽ không lên top
- Cấp độ yêu cầu rs ở WEB như trong game, RS vip dc giảm 20lv
- Point reset ở Web vip và thường như nhau chỉ dc giảm 20lv
23h00 ngày 11/02/2021 sẽ mở rs web để AE theo giõi và tính toán

Nhắc lại RS Vip chỉ giảm dc cấp thôi ko dc POINT nhiều đâu nhé

 

TOP Phần thưởng
1

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 2 phần quà)
 

2

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

hoặc

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 1 trong 2 phần quà trên)

3 300.000 Gcon
4 - 5 150k Gcoin********

 

TOP nạp trong ngày 15/2 Phần thưởng
1

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 2 phần quà)
 

2

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

hoặc

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 1 trong 2 phần quà trên)

3 300.000 Gcon
4 - 5 150k Gcoin

 

 

TOP VIP LẦN 1

 

► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 0h:00 ngày 17/02/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 17/02/2021


► Nội Dung:


- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng trong ngày ở WEB tk như ảnh minh họa bên dưới
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
Hướng dẫn chơi top :
- Anh em phải tạo 1 nhân vật mới có 20 lần rs, rồi qua ngày top là bắt đầu reset
- Anh em phải bắt buộc Resét ở Web tài khoản mới dc tính top
- Anh em dùng autoreset trong game sẽ không lên top
- Cấp độ yêu cầu rs ở WEB như trong game, RS vip dc giảm 20lv
- Point reset ở Web vip và thường như nhau chỉ dc giảm 20lv
23h00 ngày 11/02/2021 sẽ mở rs web để AE theo giõi và tính toán

Nhắc lại RS Vip chỉ giảm dc cấp thôi ko dc POINT nhiều đâu nhé

 

TOP Phần thưởng
1

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 2 phần quà)
 

2

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

hoặc

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 1 trong 2 phần quà trên)

3 300.000 Gcon
4 - 5 150k Gcoin********

 

TOP nạp trong ngày 17/2 Phần thưởng
1

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 2 phần quà)
 

2

Được quyền up 1 item bất kỳ lên thêm 1 Option

(Không up được vào item thần 380)

hoặc

1 Item thần 380 tùy chọn luck + 9

(top này dc 1 trong 2 phần quà trên)

3 300.000 Gcon
4 - 5 150k Gcoin

 

 
 Click vào dòng này để xem item từng cấp độ của all class

 

Không có mô tả ảnh.