Quà tặng tân thủ + Code Facebook + Gmail

Quà tặng tân thủ + Code Facebook + Gmail

Quà tặng tân thủ + Code Facebook + Gmail

Mã code tân thủ : THAIBINH
Code này gồm có

1 Key đồ + Wing 2
1 Gấu trúc 10 ngày


CMT tên tk game vào link Facebook này
CMT tên tk game vào bài viết link trên là có code khi open

Click vào đây nhận thêm CODE GMAIL
Làm theo hướng dẫn đăng ký Gmail đó nhận CODE