Chuỗi sự kiện đua top tháng 2/2021 máy chủ [MA VƯƠNG]

Chuỗi sự kiện đua top tháng 2/2021 máy chủ [MA VƯƠNG]

1. ĐUA TOP 3 NGÀY


► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 20h:30 ngày 27/01/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 29/01/2021

► Nội Dung:
- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


► Phần Thưởng: 

TOP Phần thưởng Vpoint
1 1 Wing 4 luck 1 Option tùy chọn + 9
2 100.000 Vpoint
3 70.000 Vpoint
4-5 50.000 Vpoint******** 

TOP Nạp trong ngày 29/01
Xem tại BXH Event
Phần thưởng
1 1 Wing 4 luck 1 Option tùy chọn + 9
2 100.000 Gcoin
3 70.000 Gcoin
4-5 50.000 Gcoin

 


 

2. ĐUA TOP 6 Ngày
► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 20h:30 ngày 27/01/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 01/02/2021


► Nội Dung:

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày

► Phần Thưởng:

 

TOP Phần thưởng
1 1 Wing 4 luck 1 Option tùy chọn + 11
2 100k gcoin
3 70k gcoin
4 - 5 50k gcoin******** 

TOP Nạp trong ngày 01/02
Xem tại BXH Event
Phần thưởng
1 1 Wing 4 luck 1 Option tùy chọn + 11
2 100.000 Gcoin
3 70.000 Gcoin
4-5 50.000 Gcoin
Click vào dòng này để xem item từng cấp độ của all class

  

3. ĐUA TOP 8 Ngày

► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 20h:30 ngày 27/01/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 04/02/2021
► Nội Dung:
- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày

 

TOP Phần thưởng
1 1 Wing 4 Luck + 2 Option + 11 tùy chọn
2 1 Bộ Vũ khí Socket 2 Luck + 3 Option + 11 tùy chọn
1 dòng socket trống
3 100k Gcon
4 - 5 50k Gcon
******** 

TOP Nạp trong ngày 04/02
Xem tại BXH Event
Phần thưởng
1 1 Wing 4 Luck + 2 Option + 11 tùy chọn
2 1 Bộ Vũ khí Socket 2 Luck + 3 Option + 11 tùy chọn
1 dòng socket trống
3 100.000 Gcoin
4-5 50.000 Gcoin
 
 

4. ĐUA TOP CHỦNG TỘC
► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 20h:30 ngày 27/01/2021
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 07/02/2021

► Nội Dung:
- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng chủng tộc ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên .
- Lưu Ý: Đổi giới tính trong ngày kết thúc Top sẽ bị loại
( Được top chủng tộc nào nhận đồ chủng tộc đó )
-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày

► Phần Thưởng:
 

Top Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí Socket 2 Luck + 11 3 dòng tùy chọn theo chủng tộc
1 dòng socket trống
Hoặc
Bộ Ring pen 4 Option + 11

 
2 1 Bộ Vũ Khí Socket 2 Luck + 11 2 dòng tùy chọn theo chủng tộc
1 dòng socket trống
Hoặc
Bộ ring pen 3 Option + 11
3 100k Gcon
Click vào dòng này để xem item từng cấp độ của all class

 

5. ĐUA TOP PHÚ HỘ(Từ ngày 12-01-2021 đến 24h ngày 07-02-2021)
Tính Theo Xếp hạng theo Event - Top nạp All
Kết thúc top này sẽ mở drop Wing 4 2 Option 
vào lúc 9h sáng 08/2 

Top Giai Thưởng
1 Cánh cấp 4 + Luck + 4 Option +13
1 Key đồ Socket 2 Luck 4 Option + 13 (Vũ khí 4 Option)
1 Bộ ring pen 4 Option + 13
Top đặt biệt tặng thêm
1 Bộ đồ thần Cấp 6(380) 3 Option + 13 mang cho CHẤT
Bộ thần 380 có 3 item là đủ bộ
Lưu ý : Game đang mở Drop 1 lỗ Socket trống
Nên item top sẽ có 1 dòng SK trống
Nếu phát hiện game có 2 dòng Socket FIX ngay
2 Cánh cấp 4 + Luck + 3 Option + 12
1 Key đồ Socket 2 Luck 3 Option + 12 (Vũ khí 3 Option)

1 Bộ ring pen 4 Option + 12
Top đặt biệt tặng thêm
1 Bộ đồ thần Cấp 6(380) 2 Option + 11 mang cho đẹp
3 Cánh cấp 4 + Luck + 2 Option + 11
1 Key đồ Socket 2 Luck 3 Option + 11 (Vũ khí 3 Option)
1 Bộ ring pen 3 Option + 11
1 Bộ đồ thần Cấp 5 3 Option + 11
4 Cánh cấp 4 + Luck + 2 Option + 10
1 Key đồ Socket 2 Luck 2 Option + 10 (Vũ khí 2 Option)
1 Bộ ring pen 3 Option + 10

1 Bộ đồ thần Cấp 5 2 Option + 10
5 Cánh cấp 4 + Luck + 2 Option + 9
1 Key đồ Socket 2 Luck 2 Option + 9 (Vũ khí 2 Option)
1 Bộ ring pen 3 Option + 9
1 Bộ đồ thần Cấp 5 1 Option + 9
- Những ai nạp số tiền lớn hơn 3.000.000 không nằm trong tốp phú hộ sẽ nhận được nhận top 5

- Những người nạp trên 10.000.000 nếu không nằm trong tốp 1 2 thì sẽ dc nhận top 2

Quà tặng nạp thẻ máy chủ [MA VƯƠNG] + [THẦN LONG] + [ĐẾ VƯƠNG]

Nạp Thẻ Tặng Gifcode Nạp tiền
Được update mới nhất vào ngày 18/01/2021

100k thẻ đc 130k Gcon (Top nạp)
100k thẻ đc 150k Gcon (Top nạp)

 

Loại thẻ + (ATM - MOMO)

 

  Phần thưởng của Gifcode tương ứng
Khi nạp các bạn vào lịch sử code sẽ thấy Gifcode tương ứng của loại thẻ + amt - momo của bạn nạp
50.000 5 Viên Ngọc Tâm Linh
5 Viên Ngọc Ước Nguyện
5 Viên Ngọc Hổn Nguyên

1 Hộp Quà item 380 Drop như BOSS ingame
1 Hộp Quà item Socket 1 Drop như BOSS ingame
1 Hộp Quà item Socket 2 Drop như BOSS ingame
100.000 10 Viên Ngọc Tâm Linh
10 Viên Ngọc Ước Nguyện
10 Viên Ngọc Hổn Nguyên

2 Hộp Quà item 380 Drop như BOSS ingame
2 Hộp Quà item Socket 1 Drop như BOSS ingame
2 Hộp Quà item Socket 2 Drop như BOSS ingame
200.000 20 Viên Ngọc Tâm Linh
20 Viên Ngọc Ước Nguyện
20 Viên Ngọc Hổn Nguyên

4 Hộp Quà item 380 Drop như BOSS ingame
4 Hộp Quà item Socket 1 Drop như BOSS ingame
4 Hộp Quà item Socket 2 Drop như BOSS ingame
300.000 30 Viên Ngọc Tâm Linh
30 Viên Ngọc Ước Nguyện
30 Viên Ngọc Hổn Nguyên

6 Hộp Quà item 380 Drop như BOSS ingame
6 Hộp Quà item Socket 1 Drop như BOSS ingame
6 Hộp Quà item Socket 2 Drop như BOSS ingame
400.000 40 Viên Ngọc Tâm Linh
40 Viên Ngọc Ước Nguyện
40 Viên Ngọc Hổn Nguyên
20 Lông vũ
20 Huy Hiệu Hoàng Tộc

8 Hộp Quà item 380 Drop như BOSS ingame
8 Hộp Quà item Socket 1 Drop như BOSS ingame
8 Hộp Quà item Socket 2 Drop như BOSS ingame
500.000 50 Viên Ngọc Tâm Linh
50 Viên Ngọc Ước Nguyện
50 Viên Ngọc Hổn Nguyên

10 Hộp Quà item 380 Drop như BOSS ingame
10 Hộp Quà item Socket 1 Drop như BOSS ingame
8 Hộp Quà item Socket 2 Drop như BOSS ingame
1 Linh hồn Condor (NL Wing 3)
1 Lông vũ Condor (NL Wing 3)
1 Lông vũ Pha Lê (NL Wing 4)
1.000.000 Tặng thêm 1 Sói đỏ (Sói Thường)
Và code tương ứng bên trên ví dụ 1000 thì được 2 cái 500
2.000.000 Đổi Sói đỏ trên thành sói xanh (Phòng Thủ)
Và code tương ứng bên trên ví dụ 2000 thì được 4 cái 500
3.000.000 Đổi Sói Xanh trên thành sói Đen (Tấn Công)
Và code tương ứng bên trên ví dụ 3000 thì được 6 cái 500
5.000.000 Đổi sói Đen trên thành sói Vàng (Hoàng Kim)
Và code tương ứng bên trên ví dụ 5000 thì được 10 cái 500

Lưu ý :
. Nạp 50k sẽ dc Gifcode loại 50k, nạp thêm 50k vẫn sẽ dc thêm Gifcode loại 50k
. Muốn lấy Gifcode 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 thì phải nạp đúng số tiền đó
. Nạp nhiều lần khi nào nạp đủ mốc 500 sẽ dc nhận thêm 1 linh hồn condor + 1 lông vu conđor
. Nếu nạp ATM or MOMO Thì hãy inbox vào Fanpage để ad gởi số ATM rồi làm việc nhé